Beboerrepræsentationen

Beboerrepræsentationen er sammensat og valgt af lejerne i Hellebo Park på et årligt beboermøde, som afholdes i marts måned. Vi er beboernes talerør og forhandlingspartner over for ejendommens administration. Ud over det årlige beboermøde holder beboerrepræsentationen møder efter behov. 

Beboerrepræsentationen består af:

Formand: Cheri Rehøj                                        
Næstformand : Anne Vibeke Lauridsen
Sekretær : Vibeke Bacher
Kasserer: Leif Lennart Hansen
Koordinator: Rie Linhoff
Suppleant: Bjarne Christensen
Suppleant: Bendt Christensen
Revisor: Rene Durafour
Revisor supleant: Mogens Munkholm

Vi kan kontaktes via vores e-mail info@hellebopark.dk
Alternativt har vi en postkasse på gangen ved vaskeriet i højhuset (nr.1)