Vil du bo i Hellebo Park?

Venteliste for tilmelding i lejelighederne.
Hvis I er interesseret i at flytte ind i Hellebo Park, kan I kontakte vores varmemester Henrik. Det er Henrik, der står for udlejning og fremvisning.

Der er venteliste på lejligheder, så kontakt ham hurtigt.
Han kan træffes på Tlf. 4921 4718
e-mail: vmkontor@mail.dk

Mere info under “Varmemesteren hjørne”.