Indeklima

Sådan får du et bedre indeklima i din bolig:

Luft ud i din bolig mindst 2-3 gange i døgnet i 5 min (gennemtræk). Hvis der luftes ud i længere tid skal radiatorerne lukkes for at undgå unødigt varmeforbrug.

Det er bedre at lufte ud i kortere tid end at lade vindue/dør stå åben i længere tid.

Soveværelse:

Det er vigtigt efter udluftning at tænde for radiatoren i dagtimerne, så temperaturen ikke kommer under 18 grader.

Indstilling af radiator:

I de rum, som har forbindelse til hinanden, hvor døren/skydedøren er åben, skal termostaten stå på det samme.

Tørring af vasketøj:

Hæng aldrig vasketøj til tørre i boligen andre steder end i badeværelset. Tørres tøjet andre steder, kan dette medføre høj luftfugtighed og dannelse af skimmelsvamp på (kolde) overflader som ydervægge.

Ventilation madlavning:

Gør brug af ventilation/emhætte når komfur og ovn er i brug.

Lad ventilation/emhætte være tændt ca. 10 min efter madlavning.

 

Ventilation bag møbler:

Møbler, senge, skabe mm., bør holdes ca. 5 cm fra ydervægge, så der sikres luftcirkulation.

Luftfugtighed om vinteren:

I vinterperioden november til marts er det vigtigt at have lav luftfugtighed ca. 45%. En lav fugtighed bidrager også til, at husstøvmiderne vil blive reduceret i antal.

Dug på vinduer og døre:

Er der dug på vinduer/døre om morgen, er det tegn på, at udluftningen af rummet ikke er god nok. Husk at tørre dug af vinduer/døre så der ikke opstår skimmelsvamp, eller malingen skaller af.

 

Fugt i boligen:

Hvis man konstaterer mørkepletter eller plamager, skal disse fjernes omgående, dette gøres med enten Rodalon eller Klorin.

Med venlig hilsen Varmemesteren