Storskrald og affald

Affald
Husholdningsaffald sorteres i 4 kategorier:

 • Restaffald
 • Madaffald
 • Plastaffald
 • Metal

Nyt affaldssystem

Rækkehuse

2 delt container til mad- og restaffald.
Til plast og metal benyttes containere i kældre.

Blokke;

Der er opstillet container til mad, rest, plast og metal i kældre.

Højhus:

I renovationsrummet er der opstillet containere til mad, rest, plast og metal.

Alle poser SKAL lukkes med dobbelt knude for at undgå lugtgener.

 

Der skal benyttes 2 poser til madaffald for at undgå lugtgener.

 1. Det er ikke tilladt at smide pap og emballage i containerne, dette skal til storskrald. (kun mindre stykker pap er tilladt).
  Mad- og drikkekartoner (mælkekartoner m.m.) skal smides i plast containerne.
 2. Der må ikke stilles bohave eller affald m.m. ved siden af containeren.
 3. Affald, som f.eks. gamle møbler, gamle gulvtæpper, papkasser m.m. må under ingen omstændigheder henstilles i ejendommen eller nogetsteds på ejendommens arealer.
 4. De opstillede blå containere skal benyttes til flasker, glas, aviser og andet papir.
 5. Varmemesteren omdeler hvert år information om, hvordan og hvornår der er mulighed for at skille sig af med det øvrige affald.
Storskrald
 
For løbende aflevering af storskrald henvises til Skibstrup Genbrugsplads, 3140 Ålsgårde. For aviser og flasker dog fortsat i de blå ”bobler”.
 
Ejendommen er tilsluttet den kommunale storskraldsordning, hvilket indebefatter afhentning fem gange årligt. For at undgå uhensigtsmæssig placering af affald, på veje og stier, kan storskrald således afleveres på renovationspladsen fem fastlagte dage i løbet af året.
 
Affald skal afleveres i klare plastposer. Dette gælder dog ikke pap, møbler, metal, glas og keramik.
 
Der vil fortsat kunne afleveres kemiaffald fra husholdningen og batterier på varmemesterens kontor alle hverdage mellem kl. 11 og 12.