Vi har hjertestartere i Hellebo Park

Du finder vores to hjertestartere i hver sin ende af bebyggelsen. Den ene finder du ved postkasserne i opgang nr 21. Den anden findes på gangen ved vaskeriet i højhuset nr. 1.

På alle opslagstavler i opgangene, vil du også kunne se, hvor du finder en hjertestarter.

Her ser du en video der viser brugen af hjertestarteren.
Hjertestarter: Kontaktperson  Bjarne Christensen Tlf. 3012 5630