Afhentning af storskrald:

Helsingør forsyning har ikke oplyst datoer for afhentning resten af 2019.

Info følger når vi får information.

 

Parkering:

Der må ikke parkeres foran garager og trappeopgange til grønnegården  (Dette gælder også når varmemesteren har fri.)

 

Dagligt affald:

Vi må desværre konstatere at der stadigvæk smides affald i skakten som ikke er i lukket poser. Affaldsposer skal være lukket.

De grå container som står i kælderen. Må ikke benyttes til pap mm.

 

Reklamer:

De blå container skal benyttes til reklamer, aviser og glas (ikke affaldsskakten).

 

Bohave og affald:

Der må ikke henstilles bohave og affald udenfor lejemålet. Dette gælder især kælder

 

Med venlig hilsen

Lars Pedersen – Varmemester