REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

MANDAG DEN 15 MAJ 2017

 

  1. Valg af dirigent

    Jørgen blev enstemmigt valgt.

 

  1. Beboerrepræsentationen fratræder

Repræsentation blev flerstemmigt genvalgt for en periode af 4 måneder under følgende forudsætninger:

  • Ingen chikane mod eller personlige henvendelse til beboerrepræsentationen.
  • Alle henvendelse til beboerrepræsentationen skal ske via brev i postkassen ved vaskeriet eller pr. e-mail (info@hellebopark.dk)
  • Alle beboere bedes fortsat tage hensyn til hinanden.

 

Beboerrepræsentation i Hellebo Park

01-06-2017