Referat af BBR-møde 27. maj

 Referat af BBR-møde  mandag d. 27. maj 2024 kl. 16.30 

Til stede: Cheri, Anne Vibeke, Leif, Rie, Bendt, Bjarne og Vibeke

  1. Godkendelse af referat af BBR-møde den 16. april 2024.

BBR skal inden eller efter næste møde på sikringsrumstur ledet af Bjarne.

Vi har ikke modtaget dato for markvandring med City Apartment endnu.

Cheri vil tilbyde et efterårskursus for de beboere, der har problemer med at tilgå Hellebo Parks hjemmeside.

Varmemesteren Henrik har ikke fået bevilget en medhjælper.

  1. Loppemarked:

Status: Er oprettet i tid og sted i Nordsjælland, på Facebook i grupperne Helsingør og Helsingør Gruppen og på vores egen Hellebo gruppe

Opgaver:

Anne Vibeke sætter skilt op

Vibeke sætter 2 borde op

Vi laver kaffe hos Vibeke

Anne Vibeke, Vibeke og andre bager kage

Vibeke, Anne Vibeke og Cheri har termokander

Indkøb af kaffe, krus, servietter evt. sukker og affaldssække = Cheri

Indkøb af mælk/langtidsholdbar fløde = Rie

  1. Aktiviteter evt. indkøb af pavilloner:

Vi er færdige med indkøb og opsætning/plantning af planter og krukker.

Lotte og Jytte har ansvar for vanding på den sydøstlige terrasse, Rie og Jørgen vander på den sydvestlige terrasse.

Vi mangler en ansvarlig til vanding / pasning af blomsterne på terrassen ved højhuset. Vi sætter et opslag op i opgangen ved fx 3 og 5 og i højhuset.

Evt. indkøb af 3 små solide pavilloner. Bjarne og Bendt undersøger priser.

Der er problemer med, hvor bænkene skal stå i Grønnegården, og vi har modtaget ønske om indkøb af flere bænke.

  1. Regnskab – omkostninger vedr. aktiviteter:

Vi har brugt ca. 6000 kr. på terrasserne, og vi fik bevilget 30.000 kr. ved årsmødet.

  1. Info vedr. hjemmesiden:

Da vi skal nå alle beboerne i forhold til anvendelse af vores hjemmeside, har Vibeke udarbejdet et forslag til information om vores nye hjemmeside, og hvordan man anvender den.

Det blev vedtaget, at vi arbejder videre med udforming af opslaget.

Herefter hænges opslaget i opgangene og lægges i postkasserne til rækkehusene.

  1. Kursus afholdt af Beredskabsstyrelsen:

Vibeke har været på kursus tilrettelagt af Helsingør Kommune og Beredskabsstyrelsen vedr. anbefalinger i en krisesituation.

Vibeke foreslår, at vi udarbejder et opslag til hjemmesiden vedr.de ting, som man anbefaler i tilfælde af krise. Vibeke udarbejder forslag til drøftelse på næste møde.

Beredskabsstyrelsen anbefaler også, at der afholdes førstehjælpskurser – det arbejder vi videre med efter ferien.

  1. Forslag fra en beboer: Afholdelse af Skt. Hans:

Vi må ikke brænde bål af her, og mange har andre steder, hvor de traditionelt holder Skt. Hansaften. BBR lader det være op til private initiativer at grille på terrasserne.

  1. Sildens dag:

Afholdes d. 23. august. Vi genanvender opslag med ny dato, og lægger det på hjemmesiden.

  1. Hjertestartere:

Vi har fået afslag fra Trygfonden på vores ansøgning på 2 hjertestartere. Begrundelsen er, at vores ansøgning blev ikke tilgodeset i denne omgang. Vi ansøger igen om 3 måneder. Vi har 2 reservehjælpestartere. Bjarne undersøger, hvad vi betaler First 8 for disse.

  1. Dato for næste møde:

Med mindre der er noget meget vigtigt efter markvandringen, afholder vi næste møde i slutningen af august. Cheri sender forslag.

Beboerrepræsentation (BBR).