Referat af konstituerende møde i BBR afholdt

Referat af konstituerende møde i BBR afholdt

tirsdag d. 16. april 2024 kl. 15.30

Til stede: Cheri, Leif, Anne Vibeke, Rie, Bendt, Bjarne og Vibeke.

  1. Fordeling af poster:

Cheri blev valgt som formand.

Anne Vibeke blev valgt som næstformand.

Leif blev valgt som kasserer.

Vibeke blev valgt som sekretær.

Rie blev valgt som koordinator.

Bjarne er valgt som 1. suppleant,

Bendt er valgt som 2. suppleant,

Beboerrepræsentation.