Referat af møde i BBR

Referat af møde i BBR

mandag d. 11. marts 2024 kl. 16.30

Til stede: Cheri, Anne Vibeke, Leif, Rie, Bendt, Bjarne og Vibeke

Godkendelse af referat af BBR-møde af 20. februar 2024

Referatet godkendt.

 1. Regnskab 2023 Leif har uddelt regnskabet, som blev godkendt uden kommentarer af revisor.
 2. Hjertestarterkursus i marts: Der er 17 tilmeldte fordelt på 9 om eftermiddagen og 8 om aftenen.
 3. Nye hjertestartere:
  Bjarne har indsendt en ansøgning om 2 hjertestartere til Trygfonden og har fået oplyst, at der er indtil 3 måneders svartid.Bjarne vil være adoptanten i de 3 år, hvor vi har de 2 hjertestartere, og Trygfonden sørger for batterier og vedligehold i perioden.

  Det er nok med 2 hjertestartere i Hellebo Park, da der også findes hjertestartere i Hallen på Stadion, på Konventum og i Birkebo.

  Skiltning af, hvor de befinder sig, bør være tydelig.

 4. Forårets aktiviteter:
  Der er indkøbt nye møbler til de to terrasser – 2 borde og 12 stole til hver terrasse.De to terrasser vil nu være møbleret ens med 2 borde 12 stole og et bord/bænkesæt som kan benyttes af beboerne.

  Vi sætter et ekstra bord/bænkesæt ved højhuset, og den bænk som stod der, vil blive stillet op foran nr. 7.

  Den indkøbte pavillon er beskadiget. Vi undersøger indkøb at 2 mindre pavilloner i bedre kvalitet – evt. via Markedspladsen på Facebook.
  Vi skal købe flere planter og spagnum i løbet af foråret.

 5. Brandslukningsudstyr:
  Ifølge Brandsikringsloven har den enkelte beboer selv ansvar for anskaffelse af røgalarm og en pulverslukker til egne bolig.
 6. Flugtveje:
  Der er brandtrapper i højhuset, rækkehusene har flere udveje, og beboerne i lejlighederne kan søge ud på altanen og lukke døren i tilfælde af brand.
 7. Evt.
  Vejlauget for den private vej: Hellebo Park består af City Apartment, Dalen og Birkebo.Henrik har aftalt med City Apartment, at han indhenter tilbud på at få vejen lappet.

  Lige nu går han og fylder asfalt i hullerne, men der mangler affaldsasfalt. Sikringsrum i Hellebo Park:

  Bjarne har været i kontakt med kommunen vedr. tegninger af, hvor sikringsrummene befinder sig i Hellebo Park.

Beboerrepræsentation.