Indkaldelse til BR årsmøde 2024

Indkaldelse til Hellebo Parks årsmøde
onsdag den 3. april 2024 kl. 19.00 i Golfklubben

  1. Velkomst samt valg af dirigent.
  2. Valg af stemmeudvalg.
  3. Formandens beretning
  4. Årsregnskab 2023 ved kassereren.
  5. Fastsættelse af kontingent for 2024.
  6. Indkomne forslag.

Pause i 15 minutter

7. Valg af Beboerrepræsentant for 2 år fra (2024-2026):
Formand: Chéri Rehøj (modtager genvalg)

8. Valg af repræsentanter for 2 år fra (2024-2026)
Rie Linhoff (modtager genvalg)
Vibeke Bacher (modtager genvalg)

9. Valg af suppleanter for 1 år fra (2024-2025)
Bjarne Christensen (modtager genvalg)
Bendt Christensen (modtager genvalg)

10. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år fra (2024-2025):
Revisor: Rene Durafour (modtager genvalg)
Revisorsuppleant: Mogens Munkholm (modtager genvalg)

11. Eventuelt
Eventuelle forslag skal afleveres senest den 18-03-2024 i postkassen ved vaskeriet sammmen med jeres tilmelding til årsmødet.

Navn / adresse:

Antal personer:

Med venlig hilsen
Beboerrepræsentation.

HENT SOM PDF