Referat af BBR møde afholdt tirsdag d. 20 februar 2024 kl. 16.30

Til stede: Cheri, Anne Vibeke, Leif, Rie, Bendt, Bjarne og Vibeke.
Henrik Landmark, webmaster for Hellebo Parks hjemmeside var indbudt til mødet

 1. Godkendelse af referat af BBR-møde af 29. januar 2024.
  Godkendt
 2. Planlægning af årsmøde 2024:
  Det afholdes onsdag d. 3. april 2024 kl. 19 i Golfklubben.
  Leif har udarbejdet regnskab for 2023, men mangler revisorens godkendelse og underskrift.
  Det uddeles senest 14 dage inden årsmødet.
 3. Hjertestarterkursus:  afholdes d. 31. marts 2024.
 4. Introduktion af webmaster administrator:
  Henrik Landmark, som er vores nye webmaster, præsenterede sit forslag til opgradering af Hellebo Parks hjemmeside.
  BBR godkendte forslaget.
  Den nye hjemmeside vil meget hurtigt blive aktiv.Opslaget ”Velkommen til Hellebo” skal redigeres i forhold til, at kommunikationen fra nu af går via hjemmesiden. Nyt opslag udarbejdes.
  Vi udarbejder også et opslag til beboerne vedrørende vores ny hjemmeside.
 5. Hjertestartere:
  Bjarne meldte, at vores 2 hjertestartere er for gamle.
  Lige nu fungerer begge hjertestartere – den ene er en hjælpestarter.
  BBR besluttede, at vi skal have indkøbt 2 nye hjertestartere.
  Bjarne undersøger, om vi kan søge støtte fra Trygfonden.