Referat af BBR møde mandag d. 29. januar 2024 kl. 16.30

Til stede: Cheri, Anne Vibeke, Leif, Rie, Bendt, Bjarne og Vibeke

 1. Godkendelse af referat af BBR-møde af 31. oktober 2023.
  Godkendt.
 2. Planlægning af årsmøde 2024.
  Det afholdes d. 3. april 2024 kl. 19 i Golfklubben.
  Der vil kun være tilmelding til postkassen, og indbydelsen uddeles senest den 2/3-2024.
  Vi afholder møde tirsdag d. 20. februar kl. 16.30. hos Cheri, hvor vi planlægger nærmere, og Leif har her regnskabet klart.
  Næste BBR møde afholdes d. 11. marts kl.16.30.
  Cheri, Rie og Vibeke er på valg og alle ønsker genvalg.
 3. Hjertestartere
  Bjarne er nu ansvarlig for de 2 hjertestartere.
 4. Hjertestarterkursus i januar 2024 udsat på grund af sygdom.
 5. Hjemmesiden og maillisten
  Maillisten arbejder Cheri på.
  Vi har et tilbud fra en web administrator, som vil revidere vores hjemmeside og opsætning af referater m.m.BBR har besluttet at sætte arbejdet i gang vedr. hjemmesiden så hurtigt som muligt.
 6. Forårsaktiviteter:
  Vi afholder Loppemarked slut maj/begyndelsen af juni. Dato aftales næste gang. Anne Vibeke og Vibeke er ansvarlige for gennemførelse