Status på igangværende opgaver

  1. Status på igangværende opgaver.

Fra referatet fra sidste møde:

  • Henrik har bestilt et skilt til vaskemaskinen, som kun må anvendes til parfumefrit vaskepulver.
  • Hajtænderne ved indkørelsen: Henrik i dialog med politiet om hvorledes de skal males.  
  • Tæpper i nr. 19: Tilbud er modtaget og skal godkendes af City Apartment.
  • Bjarne har aftalt service med First-8 vedr. hjertestartere og har modtaget vores kontrakt med firmaet. Næste service er i maj 2024.

Bendt i dialog med kommunen vedr. asfaltering af vejen/forsikringsansvar.